Výuka systému NEXIS v počítačové učebně C439


           Výuka systému NEXIS v počítačové učebně probíhá v rámci cvičení z předmětu 0D3 - Statika stavebních konstrukci I v zimním semestru, popř. 0D4 - Statika stavebních konstrukci II v letním semestru.

           Z důvodu omezeného počtu míst v počítačové učebně je zaveden přihlašovací systém. Studenti se na každé cvičení přihlašují pomocí fakultního intranetu. Po přihlášení do systému studenti pokračují následovně :

Studium -> Zápisy k termínům -> Zapsat nový termín -> vyhledat termíny k předmětu 0D3 (resp. 0D4) -> typ termínu Spec.(konzultace).

           Výuka probíha v tzv. blocích. V každém cvičení stejného bloku bude probírána stejná látka. Jednotlivé bloky na sebe vzájemně navazují. Sledujte proto číslo bloku, které bude probíráno v termínu, do kterého se zapisujete.